High School Projects

SOČ 2018/2019

  1. Vysokofrekvenční elektronová spinová rezonance - Hrubý, Jakub, Ing., 2 - Fyzika
  2. Spektroskopie jednomolekulárních magnetů - Hrubý, Jakub, Ing., 3 - Chemie

For more details contact and for registration click here